Nisim Travel is in 1996 gestart door Nisim Batzri en Stella Batzri. De onderscheidende waarde van Nisim Travel is de persoonlijke begeleiding en de persoonlijke contacten met de klanten. Hierdoor is er een grote betrokkenheid met elkaar. Niets is ons te gek, wij willen onze klanten hun eigen droomvakantie laten samenstellen. Want niet iedereen houd van de zelfde activiteiten op vakantie. Aangezien wij meerdere keren per jaar zelf in Israël zijn weten we precies waar iemand naar toe kan gaan met bepaalde wensen. Sinds 1998 tot 2011 is Nisim Travel aangesloten geweest bij SGR garantiefonds. In 2011 is Nisim Batzri overleden. Stella Batzri heeft het bedrijf daarna doorgezet in samenwerking met Oppenheim Travel.

Alle reizen worden sinds 2011 uitgevoerd in samenwerking met Oppenheim Travel, waarvan u ook de faktuur / bevestiging ontvangt. Oppenheim Travel is aangesloten bij SGR, ANVR, calamiteitenfonds en Iata.

ANVR
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Deze strenge normen omvatten onder andere het toepassen van eerlijke voorwaarden, een verplichte deelname aan een garantieregeling als de reisonderneming niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, bescherming van de reiziger in geval van calamiteiten tijdens de reis en het volgen van een verantwoord en duurzaam reisbeleid. Daarnaast kunt u, als u onverhoopt toch niet tevreden bent over de uitvoering van de reis, een geschil altijd voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Meer informatie over de voordelen van de ANVR voor u als reiziger kunt u lezen op de website van de ANVR

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
De SGR , Stichting Garantiefonds Reisgelden garantie houdt in, dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in de brochure en op de internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door Oppenheim Travel georganiseerde reis: 
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.